Printer Versie


Onze Diensten:


HR-Strategiebepaling

Executive search

Human Resource Planning

Human Resource en Management Development

Performance Management

Communicatie- en overlegverbetering

HR-Audits en HR-onderzoek


E-mail ons


Human Resource Planning

Identificeren van actuele en toekomstige fricties tussen de behoefte aan en de beschikbaarheid van human resources (kwantitatief, kwalitatief en qua locatie naar tijd en plaats) en het ontwerpen en realiseren van afstemmingsplannen voor de reductie of oplossing van deze fricties.

Terug

 

 

 

 

 

 
© Copyright HRMDesk.nl, Alle rechten voorbehouden 2001
Page Designed for 1024 × 768 or better resolution.